CAS Praha Ruzyně

Základní internetový kurz

Lekce 1Lekce 1


Jak se stát letuškou/stevardem

AirpotTeoreticky vzato se můžete připravovat sami a sami sledovat, zda některá letecká společnost nehledá nové zaměstnance. Podle vyjádření personalistů těch nejrenomovanějších leteckých společností je úspěšnost žadatelů o povolání letušky/stevarda, kteří přijdou ke konkursu bez přípravy, pouhé 3%. Můžete se však svěřit do rukou profesionálů a svoji šanci tak mnohanásobně zvýšit. Rozhodnutí je na Vás.

Základní internetový kurz „Jak se stát letuškou/stevardem“ je finančně nenáročnou, ale velmi efektivní formou, jak získat základní informace o povolání letušky/stevarda.

Dozvíte se jaký by zájemce o toto povolání měl být. Podrobně jsou rozebrány konkrétní požadavky leteckých společností, které jsou na zájemce kladeny. Rovněž se dozvíte, jak probíhají konkurzy leteckých společností a jak se na tyto konkurzy můžete připravit.

Po absolvování základního internetového kurzu máte možnost se s námi sejít na jednodenním semináři, kde Vám poskytneme další informace a poradíme se o dalším postupu. Součástí semináře je též ověření Vaší vstupní úrovně, abychom Vás mohli správně nasměrovat.


Požadavky leteckých společností na nové zájemce o práci

Tabule Obecně lze říci, že povolání letušky/stevarda může vykonávat každý, kdo je zdráv, má úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a nějaká letecká společnost si ho vybere. Abyste však byli při výkonu povolání letušky/stevarda spokojení, musí být podle našeho názoru splněna jedna základní podmínka - musíte mít rádi lidi. Rovněž byste měli inklinovat spíše k nepravidelné pracovní době, než k pravidelné. Povolání letušky/stevarda ideálně vyhovuje lidem, kteří mají rádi změnu. Obecně platí, že čím je letecká společnost renomovanější, tím vyšší požadavky má. Pro Vaši orientaci uvádíme požadavky několika leteckých společností, které pořádaly v České republice konkurzy v první polovině roku 2008.

ČSA

Požadavky na pozici letuška/stevard

ČSA
 • Komunikativní, usměvavá, přátelská a vstřícná osobnost.
 • Velmi dobrá psychická způsobilost a fyzická zdatnost (mimo jiné i schopnost uplavat alespoň 100 m ).
 • Příjemný estetický vzhled, vysoký standard osobní úpravy, perfektní společenské vystupování.
 • Výtečný zdravotní stav.
 • Věk - minimálně 19 let.
 • Vzdělání - minimální úplné středoškolské ukončené maturitou.
 • Výborná znalost českého jazyka.
 • Výborná znalost angličtiny a dobrá znalost dalšího jazyka (němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, arabština).
 • Platný cestovní pas.
 • Výška: Ženy: 160 – 185 cm, muži: 160 – 190 cm
 • Váha: Pro výpočet váhy je používán index tělesné hmotnosti BMI *
 • Výkon funkce náleží mezi tzv. citlivé činnosti v oblasti civilního letectví.
 • Předpokladem pro výkon této funkce je doklad o bezpečnostní způsobilosti.
* (BMI - Body Mass Index),
kdy tělesná hmotnost vyjádřená v kilogramech se vydělí druhou mocninou
tělesné výšky vyjádřené v metrech. BMI = tělesná hmotnost /kg/ : výška na druhou /m/.
Za vyhovující hodnoty se považuje BMI = 19 – 24,9.

RYANAIR

Požadavky na pozici letuška/stevard

Ryanair
 • anglický jazyk na komunikativní úrovni
 • příjemné vystupování, milé jednání se zákazníky
 • bezúhonnost
 • schopnost pracovat kdykoli
 • doporučený věk je od 18 do 35 roků
 • výška od 157 do 185 cm
 • dobrý zdravotní stav
 • umět plavat
 • být držitelem cestovního pasu členského státu EU
 • úspěšné absolvovaní 5-týdenního výcviku letušky/stevarda, které je zabezpečené v různých městech Evropy včetně Bratislavy a Brna

TRAVEL SERVICES

Požadavky na pozici letuška/stevard

Travel services
 • Uchazeč musí být občan ČR nebo EU.
 • Výborná znalost anglického jazyka.
 • Výborná znalost českého jazyka.
 • Znalost dalšího jazyka výhodou.
 • Věk minimálně 19 let.
 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Výborný zdravotní stav.
 • Dobrá fyzická zdatnost (schopnost uplavat 100 m, z toho 10m pod vodou).
 • Psychická odolnost (odolnost vůči stresu), flexibilita.
 • Komunikativní schopnosti.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Na první kolo výběrového řízení (písemný test z anglického jazyka) nutno přinést strukturovaný životopis, foto pasového formátu a průkaz totožnosti.

EMIRATES

Požadavky na pozici letuška/stevard

Emirates
 • Uchazeč musí splňovat následující kritéria:
 • Minimální věk: 21 let v době podání přihlášky.
 • Minimální výška dosažitelná na špičkách s nataženými pažemi: 212 cm.
 • Minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou.
 • Zdravotní způsobilost pro výkon práce palubního průvodčí.
 • Angličtina plynně slovem i písmem (další jazyk výhodou).
 • Předchozí pracovní zkušenost ve službách výhodou.
 • Typ člověka s přirozenou schopností poskytovat vynikající servis a smyslem pro teamovou práci.

ETIHAD AIRWAYS

Požadavky na pozici letuška/stevard

Etihad
 • minimální věk 21 let
 • minimální výška 162 cm
 • váha v relaci s výškou
 • schopnost uplavat 25 m bez pomoci a bez pomůcek
 • žádné viditelné tetování, které by nezakrývala uniforma
 • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • angličtina slovem i písmem (znalost dalšího jazyka výhodou)
 • na špičkách dosáhnout do výšky 214 cm (kvůli obsluze záchranného vybavení)
 • zdravotní způsobilost pro výkon povolání
 • bez (závažnějšího) záznamu v rejstříku trestů

QANTAS

Požadavky na pozici letuška/stevard

Qantas
 • Věk nad 18 let.
 • Povolení pracovat ve Velké Británii.
 • Výška 163 až 183 cm.
 • Středoškolské vzdělání.
 • Výborný zdravotní stav.