Další odborný růst po získání kvalifikace PPL

Poté, co získáte kvalifikaci PPL (PPL - private pilot licence), vyhledejte leteckou školu, která má oprávnění provádět letecký výcvik až do úrovně "frozen ATPL" (ATPL - air transport pilot licence). Budoucí dopravní pilot musí odlétat osnovu pro získání diplomu obchodního pilota, odlétat výcvik a získat doložku pro řízení vícemotorových letadel, zvládnout létání podle přístrojů včetně získání doložky pro přístrojové lety. Nezbytné je také složit na Úřadu pro civilní letectví zkoušky teoretických znalosti pro diplom dopravního pilota letounů a být držitelem Všeobecného vysvědčení radiotelefonisty, které umožňuje obsluhovat palubní letadlové radiostanice.

Vše musí proběhnout podle standardů JAA (Spojených evropských leteckých úřadů), které dnes určují podmínky pro civilní létání i licencování ve většině evropských zemí. Celkový nálet pilota, který splnil výše uvedené požadavky, se pohybuje zhruba na hranici 200 letových hodin.