1. lekce - Požadavky leteckých společností

Jak se stát letuškou/stevardem

AirpotTeoreticky vzato se můžete připravovat sami a sami sledovat, zda některá letecká společnost nehledá nové zaměstnance. Podle vyjádření personalistů těch nejrenomovanějších leteckých společností je úspěšnost žadatelů o povolání letušky/stevarda, kteří přijdou ke konkursu bez přípravy, pouhé 3%. Můžete se však svěřit do rukou profesionálů a svoji šanci tak mnohanásobně zvýšit. Rozhodnutí je na Vás.
Základní internetový kurz „Jak se stát letuškou/stevardem“ je finančně nenáročnou, ale velmi efektivní formou, jak získat základní informace o povolání letušky/stevarda.


2. lekce - Kdo je palubní průvodčí (letuška, stevard)

LetuškyPoměrně často se setkáváme s tím, že někdo chce být palubní průvodčí, ale přesně neví, co výkon tohoto povolání obnáší. Pokusím se Vám přiblížit, jak své kolegyně a kolegy vnímám já z pozice kapitána dopravního letadla.
Palubní průvodčí je velmi důležitý, úctyhodný člověk, který je součástí týmu. Tím sehraným týmem je posádka dopravního letadla. Ze své zkušenosti vím, že ti nejlepší palubní průvodčí nepřistupují k výkonu svého povolání jako k obyčejnému zaměstnání. Vnímají své povolání jako životní styl a jako své poslání. Jsou na svou profesi právem hrdí.


3. lekce - Příprava ke konkurzu

Cesta, kterou Vám nabízíme, se skládá z následujících kroků:

  • 1. Vyplnění komplexního dotazníku
  • 2. Absolvování základního internetového kurzu
  • 3. Absolvování semináře na letišti Praha Ruzyně
  • 4. Individuelní příprava, je li nutná nebo úplný personální servis, máte-li zájem
  • 5. Příprava na konkrétní konkurz konkrétní letecké společnosti
  • 6. Výběrové řízení konkrétní letecké společnosti

4. lekce - The flight crew

PilotThe cockpit crew are the people in charge of flying the aircraft ( the captain [ pilot in command ], the co-pilot [ first officer ], the navigator, the flight engineer, and the radio operator ).
On modern aircraft there are usually only two pilots in the cockpit. Sometimes there will be two pilots and a navigator or two pilots and a flight engineer.
The cabin crew (also known as cabin staff or flight attendants) are the people who take care of the passengers. They are sometimes called stewards and stewardesses (or air-hostesses). On most large aircraft there is also a senior cabin crew member (sometimes called chief of cabin, purser, or in-flight supervisor. He or she shall be nominated whenever more than one cabin crew member is assigned.


5. lekce - Pre-flight briefing

Before the start of a flight, usually 60 minutes before take-off on a short haul flight or 90 minutes on a long haul flight, the flight crew gather for a briefing. This meeting takes place in the operations room at the airport.
First the crew must check that they have all the necessary documents needed for the flight:

  • ID CARD
  • PASSPORT
  • INTERNATIONAL CERTIFICATES OF VACCINATION
  • LICENSE

They must be checked for validity each time you fly.


6. lekce - Boarding

TicketThe passengers will board the aircraft approximately 30 minutes before the departure time depending on the type of aircraft and the number of passengers. As the passengers enter the aircraft, they should be welcomed and their tickets and boarding passes should be checked briefly. All passengers should be directed to their seats.
First class and business class passengers are usually shown to their seats and helped with their luggage, coats, and other personal belongings. Their seats are often found in the front section of the aircraft. On larger aircraft there should be two stewardesses on duty at the main doors. One attendant (or more) should be stationed in each section of the aircraft.


7. lekce - Departure information and emergency instructions

StewardesBefore take-off, the passengers are given information about the flight as well as the most important safety information. This information is usually given by one of the flight attendants using the public address system. It is usually announced in more than one language. For this reason flight attendants should feel comfortable making announcements in English.
Here is an example of typical departure information:

Ladies and Gentleman,
On behalf of Captain Mikrut and his crew, I would like to welcome you on board this Boeing 767 aircraft, Alpha Air flight 124 to Chicago. We anticipate a flying time of ten hours. We will be flying at a flight level of 10,650 meters and at a cruising speed of 900 kilometers per hour.


8. lekce - Take-off and initial flight

aircraft If the take-off (and/or landing) occurs in the night-time it is also required to dim the lights in the cabin. This is so that the passengers’ eyes will be able to adjust to the darkness in case of a possible emergency evacuation. A brief announcement may be made.

Ladies and Gentleman,
For reasons of safety the lighting in the cabin will be dimmed during the take-off. During this time you can use your individual light that is found on the overhead panel above your seat. Thank you.

The captain will usually announce the take-off. Sometimes a signal from the cockpit is given a short time before. The flight attendants must take their seats and fasten their seatbelts as soon as possible.


9. lekce - Food and beverage service

DrinksOnce the flight is underway, the flight attendants start to serve refreshments. Airlines can serve any type of refreshments from simple snacks to elaborate gourmet dinners. Several factors will determine the selection of food and drinks available.
Longer flights will of course allow more time for service. Long range flights will usually have more than one meal service while on short range flights only drinks and snacks may be offered.
The menu will also vary according to the time of day. Breakfast is served in the morning, dinner in the evening, etc. The selection of beverages can also vary. For example most airlines will only serve alcoholic drinks after 11:00 a.m.


10. lekce - Duty free, entertainment, other services

Duty freeDuty free articles are usually well-known brands offered at lower prices than normal. Most airlines accept payment in major world currencies in cash. It is also possible to pay using major credit cards or sometimes even checks.
Usually the sale of duty free articles takes place after the meal or refreshment service. Sometimes passengers are simply reminded of the fact duty free items are available. Other times trolleys containing these articles are used for the sale. In accordance with certain government’s regulations, duty free sales may be restricted on certain flights.


11. lekce - Landing, transit and stop-overs

AircraftWhen the aircraft begins its descent for landing, the captain switches on the “fasten seat-belts“ signs. At this time the flight attendants should store and secure all galley equipment as soon as possible. An announcement for the passengers should be made at this time:

Ladies and Gentlemen,
We are now approaching Chicago O‘Hare Airport. The “fasten seat-belts“ signs have been switched on. Would you kindly return to your seats, fasten your seat-belts and put your seat and service trays in the upright position. Switch off all electronic devices, please. Thank you.


12. lekce - Emergency equipment

AircraftThe most important thing for both the cabin and cockpit crew to know is what to do in case of emergency. He/she will receive extensive training in the use of emergency equipment and other emergency procedures from the airline company.
Here is a summary of the most important emergency equipment and how it should be used. All emergency equipment must conform to international standards however there may be slight differences in equipment from aircraft to aircraft.


13. lekce - Emergency procedures

AircraftIf there is any fire or smoke on board, it is necessary to localize the fire source and call another flight attendant as quickly as possible. If the fire source is found, it must be fought immediately. Keep in mind that combustion will sometimes produce poisonous gases. It may be necessary to put on a full-face mask with an oxygen bottle or to wear smoke-glasses. The cockpit crew and the rest of the cabin crew must be informed about the fire as soon as possible.
In case of a fire in the toilet keep the door closed until full-face masks have been put on and the fire can be fought with several extinguishers simultaneously.


14. lekce - Health and safety information

RescueFlight attendants will receive extensive training in health, safety and first-aid procedures from their airline company. Therefore, this section will only contain some basic information about the problems the passengers may have on board.
The most common problems are air-sickness, ear-aches, pressurization problems, headaches, colds, and minor injuries.
Air-sickness is usually caused by a bumpy ride in bad weather conditions. Sometimes it may also be caused by anxiety. Most passengers are not affected by air-sickness. However, if a passenger knows he/she is sensitive to it, they may wish to take an air-sickness tablet prior to the flight. These tablets are also available on board, but it takes some time for them to become effective. In case of air-sickness, the air vent should be opened and the passenger should be given an air-sickness bag. Food and drinks should be avoided.


15. lekce - Delays and minor problems

bad weatherIf a delay is expected before boarding, passengers should be informed of this by a member of the ground staff or over the public address system in the terminal. If the reason for the delay occurs later, when the passengers are on board, they must be informed by the captain or by the flight attendants.

Ladies and Gentlemen,
I am sorry to inform you that the departure of our flight will be delayed due to the late arrival of transit passengers joining this flight. We expect to leave very shortly so please remain in your seats and observe the “no-smoking” signs. I thank you for your understanding.


16. lekce - Základy letecké meteorologie I

KrajinaPředstavte si, že se vracíte z dovolené letadlem jako cestující. V denním tisku, který na palubě letadla dostanete, si přečtete předpověď počasí pro Českou republiku. Není příliš příznivá. Oslovíte letušku//stevarda a položíte otázku, jaké je v Praze počasí a zda v Praze přistaneme.

Dostanete následující odpověď:
"Když jsme startovali z Ruzyně, tak tam bylo mlíko a moc se to asi nezmění. Uvidíme."
nebo
"V České republice je již několik dní inverzní ráz počasí. Na letišti je zataženo nízkou inverzní oblačností a dohlednost je snížena. Naše letadlo je však vybaveno kategorií III B, posádka je plně vyškolena a rovněž přistávací zařízení na letišti v Ruzyni je plně funkční. Nemusíte mít obavy."


17. lekce - Základy letecké meteorologie II

NamrazaNámraza je jedním z nebezpečných meteorologických jevů, a i vzhledem k moderní technice, zůstává stále vážným problémem pro civilní letectví.
Vlivem vytvoření ledu na letícím letadle se zvyšuje hmotnost letadla, zhoršují se aerodynamické vlastnosti, zvyšuje se ekonomická náročnost (vyšší spotřeba pohonných hmot). Při vytvoření silné námrazy může dojít i u velkých letadel, zvláště proudových, k poškození motoru vlivem nasátí ledu uvolněného ze vstupního otvoru motorů. Dále mohou vzniknout vibrace nosných směrových a výškových ploch, vlivem změny charakteru obtékání vzduchu.


18. lekce - Základy teorie letu a konstrukce letadel I

LetounKritériem základního rozdělení letadel je princip letu letadla, tzn. princip překonávání zemské tíže a princip překonávání odporu atmosféry při dopředném pohybu letadla.
Letadlo je definováno v leteckých předpisech jako zařízení schopné odvozovat sílu nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu.
Výstroj letounu je soubor všech zařízení, která nejsou součástí draku a pohonné jednotky. Výstroj je komplexem přístrojových, elektrických a radionavigačních prostředků letounu. V soudobém pojetí je její podstatná část označována souhrnným názvem avionika.


19. lekce - Základy teorie letu a konstrukce letadel II

KřídloJiž bylo uvedeno, že vztlak Y je užitečná síla, která je podmínkou letu. Vznik vztlaku můžeme zjednodušeně vysvětlit takto:
Při ofukování profilu křídla proudem vzduchu, ke kterému dochází vlivem dopředného pohybu letounu, vzniká na jeho horní straně oblast sníženého tlaku - podtlaku. Na spodní straně křídla naopak vznikne oblast zvýšeného tlaku - přetlaku. Letící křídlo bude tedy shora vzduchem přisáváno a zespodu tlačeno. Výsledný efekt nazýváme aerodynamickým vztlakem. Přibližně 2/3 celkového tlakového rozdílu tvoří podtlak nad křídlem a asi 1/3 přetlak pod křídlem. Sání na horní straně profilu má na celkovém vztlaku daleko větší podíl, než přetlak na spodní straně profilu.


20. lekce - Výkon služby I

Palubní průvodčíTrocha historie: V roce 1930 se šéf společnosti Boeing Air Transport pan Stimpson rozhodl, že by bylo vhodné, aby cestujícím za letu někdo nabízel obložené chlebíčky, kávu a staral se o ty, kterým není dobře. V té době se seznámil s mladou zdravotní sestrou Ellen Churchovou, která vždy chtěla být pilotkou dopravních letadel. To ale v té době nebylo možné. Ellen navrhla panu Stimpsonovi, aby na palubu angažoval zdravotní sestry. Tím se jí alespoň částečně splnila její touha po létání a společnost Boeing Air Transport přítomnosti mladých dam na palubě využila k propagaci svých služeb a přesvědčování zákazníků o bezpečnosti letecké přepravy. První palubní průvodčí byly známy jako „Sky Girls“. Musely mít diplom zdravotní sestry, být svobodné, měřit pod 175 cm a vážit méně než 65 kg.


21. lekce - Výkon služby II

KabinaBezpečnostní kontrola kabiny: 11. 9. 2001 zažil celý svět ohromný šok v souvislosti s teroristickým útokem unesenými letadly na výškové budovy v New Yorku, při kterém zahynulo několik tisíc lidí. Tato strašná událost ukázala, jak nebezpečnou zbraní mohou být unesená dopravní letadla v rukou teroristů. Okamžitě byla realizována určitá opatření zaměřená především na zamezení vstupu nepovolaných osob do pilotní kabiny a tato opatření byla v několika etapách dále zdokonalována: od důkladných prověrek a prohlídek cestujících a jejich zavazadel na letištích po systém kontrol všech osob vstupujících na palubu letadla. Byly vytvořeny postupy pro důkladnou kontrolu kabiny letadla, které eliminují umístění nebezpečného předmětu do letadla. Tato kontrola je prováděna před každým letem, poté, co všichni pracovníci pozemního personálu (pracovníci Cateringu, úklidové složky atd.) opustili kabinu letadla. Podle zvláštních kontrolních listů ji provádí buď palubní průvodčí, kteří byli pro tuto činnost náležitě proškoleni, nebo pověřený bezpečnostní personál.


22. lekce - Výkon služby III

Odkládací prostorJsou-li všichni cestující, členové posádky a předepsaná dokumentace na palubě, mohou palubní průvodčí se souhlasem velitele letadla přistoupit k uzavření dveří letadla. Po odstavení nástupních schodů či jiných prostředků umožňujících přístup na palubu, nejpozději však před začátkem pojíždění na vzlet musí být všechny prostředky sloužící k nouzovému opuštění letadla uvedeny do pohotovostní polohy. V praxi to znamená, že palubní průvodčí na povel vedoucího palubního průvodčí nebo velitele letadla provedou tzv. „zaarmování“ záchranných skluzů u svých přidělených nouzových východů (z anglického armed – odjištěný, v pohotovostní poloze). Pokud si následně některý cestující vzpomene, že vlastně nikam letět nechce a vezme za páku otevírání dveří ve snaze opustit letadlo, dojde k automatickému nafouknutí záchranného skluzu a několikahodinovému zpoždění odletu, což zbytek cestujících příliš neocení. Radost nebude mít ani posádka letadla a už vůbec ne pozemní technický personál, který musí nafouknutý skluz co nejdříve vyměnit za nový.


23. lekce - Výkon služby IV

PalubaČinnost palubních průvodčích po vzletu začíná až v okamžiku, kdy zhasne nápis "PŘIPOUTEJTE SE" nebo kdy jsou k ní vyzváni velitelem letadla. Může se tak stát krátce po vzletu, nebo až za delší dobu, např. v případě nepříznivých meteorologických podmínek. Do této doby setrvávají palubní průvodčí připoutáni na svých místech a sledují, zda cestující dodržují povinnost být připoutáni, nebo zda nedošlo k okolnostem, které by mohly mít nepříznivý vliv na průběh či bezpečnost letu. Svou činnost zahajují palubní průvodčí podle standardních postupů společnosti nebo jak bylo určeno při předletové přípravě. Kromě jiného je nutné projít kabinou cestujících, zkontrolovat a případně upravit teplotu a úroveň osvětlení v kabině a ujistit se, že nikdo z cestujících nepotřebuje zdravotní či jinou naléhavou pomoc. Pověřený palubní průvodčí také spustí závěsy oddělující jednotlivé obchodní třídy cestujících. Další člen posádky, zpravidla vedoucí palubní průvodčí, pak provede hlášení týkající se možnosti či zákazu kouření, používání elektronických zařízení, a doporučení, aby cestující v zájmu své vlastní bezpečnosti zůstali připoutáni bezpečnostními pásy.


24. lekce - Výkon služby V

Občerstvení posádky provádí předem určený člen posádky palubních průvodčích. Ve vhodné chvíli, kdy členové posádky nejsou zaneprázdněni služebními povinnostmi, dohodne s nimi objednávku (zpravidla před vzletem). Po vzletu, nebo dle dohody, občerstvení připraví a kontaktuje členy posádky palubním telefonem. Po vstupu do pilotní kabiny v tichosti vyčká na pokyn velitele letadla, že může servírovat. S výjimkou některých výcvikových letů zaujímá velitel letadla většinou levé pilotní sedadlo a je vhodné obsloužit ho jako prvního. Palubní průvodčí si musí uvědomit, že nevhodným zásahem může práci posádky vážně narušit a ohrozit tak bezpečnost letu. Rovněž rozlitím nápojů může vyřadit z činnosti elektrická zařízení. Piloti nejedí současně a nikdy nejedí stejné jídlo. To proto, aby případná závadnost pokrmu nezpůsobila indispozici obou pilotů a nevyvolala tak situaci známou z populárních katastrofických filmů. Nejpozději před přistáním je nutné všechno nádobí z pilotní kabiny odnést a uklidit. Při delších letech se občerstvení posádce poskytuje průběžně.


Těšíme se, že se s Vámi setkáme na semináři. Celá řada odborníků z oblasti civilního letectví bude připravena Vám na Vaší cestě pomoci.


Nahoru