Základní internetový kurz

Základní internetový kurz „Jak se stát letuškou/stevardem“ je finančně nenáročnou, ale velmi efektivní formou jak získat základní informace o povolání letušky/stevarda.

Dozvíte se jaký by zájemce o toto povolání měl být. Podrobně jsou rozebrány konkrétní požadavky leteckých společností, které jsou na zájemce kladeny. Rovněž se dozvíte, jak probíhají konkurzy leteckých společností a jak se na tyto konkurzy můžete připravit.

Základní internetový kurz může absolvovat každý. Tento kurz je možné absolvovat ještě před maturitní zkouškou. Maturita je nutná až u samotného výběrového řízení letecké společnosti.

Cena kurzu je 1200,- Kč (bez DPH). Pro registrované zájemce, kteří vyplnili komplexní dotazník, je cena 1080,- Kč (bez DPH).

Zde Vám předkládáme zdarma náhled 1. lekce základního internetového kurzu.