Letecká angličtina

Nezbytnou podmínkou úspěšného výcviku je též aktivní znalost anglického jazyka. Typová školení, dokumentace k letounům i podklady pro let jsou dnes výhradně v angličtině, právě tak jako radiová korespondence. Bez výtečné znalosti letecké angličtiny nelze letecký výcvik zvládnout. Na našich webových stránkách budeme postupně uveřejňovat jednotlivé lekce letecké angličtiny. Postupně tak uveřejníme několik učebnic, včetně učebnice letecké frazeologie, které si kladou za cíl z jazykového hlediska pokrýt většinu oblastí, ve kterých se dopravní pilot během svého profesního života ocitne.

Úplnou novinkou je elektronická verze učebnice, která je nedílnou součástí klasické "papírové" učebnice. Veškeré texty jsou nahrány rodilým mluvčím, právě tak jako všechna slovíčka, větná spojení a některá cvičení. Elektronická verze učebnice kromě zmíněných nahrávek obsahuje celou řadu počítačových cvičení, které Vám pomohou dokonale zvládnout procvičovanou problematiku, včetně perfektní výslovnosti s minimálním úsilím, v krátkém čase a to s podstatně menší účastí lektora, než při klasické výuce. Navíc máte možnost volit vždy takové tempo procvičování látky, které odpovídá Vaší momentální úrovni. V plné elektronické verzi si budete moci učebnici objednat na adrese michal.brozik@caspr.cz.